• Senin, 20 Mei 2024 | 13:23
InfoMuslim.id

Peraturan baru, pelajar Muslimah di Perancis diharuskan membuka hijab sebelum masuk sekolah.

Baru-baru ini Pemerintah Perancis memperketat larangan memakai hijab bagi pelajar di bawah usia 18 tahun.

Pemerintah Prancis telah mengeluarkan larangan bagi pelajar untuk menggunakan simbol keagamaan, termasuk hijab, di sekolah-sekolah negeri sejak tahun 2004.

Top